Close

R A K A S T A N  S I I S  O L E N

Arjen pyörteisiin on helppo eksyä. Tämä kirja ohjaa sinut takaisin omaan elämääsi. Sisäänpäin kääntyminen, itsehavainnointi, haasteiden tunnistaminen, näkyväksi tuleminen ja luominen – viisi viikkoa ja viisi vahvaa teemaa. Viikko viikolta pääset lähemmäs sisintäsi, ja kirjan loppuessa alkaa elämässäsi uusi luku. Saat nauttia sumun peitossa olleen todellisen minäsi kirkastumisesta, sisäisestä voimastasi, rakkaudesta elämään.

3 0  a s k e l t a  s i s ä i s e e n  v o i m a a n

Tämä kirja vie sinut syvälle itsetuntemusmatkalle:

  • Löydä tyytyväisyys itseesi ja elämääsi
  • Siirry suorittamisesta olemisen tilaan
  • Opi rakastamaan itseäsi
  • Löydä todellinen olemuksesi ja hyödynnä kaikki potentiaalisi

K I R J A N   T E E M A T

Elämäsi tärkein ihmissuhde ei löydy makuuhuoneestasi, lapsuudenkodistasi tai työpaikaltasi – se löytyy sisältäsi. Kaikki lähtee tiedosta, että et voi olla avuksi kenellekään muulle, ennen kuin olet auttanut itseäsi. Vaikka kaikki maailman rakkaus kaadettaisiin pällesi kuin vapaana virtaava Amazon, et voisi tuntea siitä pisaraakaan, jollet usko olevasi tuon rakkauden arvoinen.

Elämän tarkoitus ei lopulta olekaan tehdä, saada aikaan ja saavuttaa jotakin arvokasta. Syvin tarkoitus on löytää ja luoda todeksi se, kuka todella on ja mitä elämään tuo oman olemisensa kautta. Itseään rakastava ihminen ei tarvitse ketään toista korjaamaan puutteitaan, sillä hänen elämänsä täyttyy runsaudella sisimmästä käsin.

Voit tiedostaa ja työstää tämän kirjan myötä monia sellaisia uskomuksia ja pelkoja, jotka ovat aiemmin estäneet rakkauden virtauksen itsessäsi ja elämässäsi. Pääset myös näkemään, mitä ovat ne todelliset tarpeet ja tavoitteet, joista käsin voit elää itsesi näköistä, täyttä elämää. 

Kirja on mahtava tietopaketti, jossa on hienosti yhdistetty eri lähteitä. Paljon asiaa ja kuitenkin helppolukuista. Tämä kirja on todella nautinto ottaa käteensä (myös ulkoasu on puhuttelevan kaunis) ja oikein odotan, että pääsen etenemään askelissa... Tämän kirjan avulla on oma matkanteko on jälleen hiukan helpompaa - kiitos koko sydämestäni!

Rakastan siis olen -kirja muutti suhtautumistani asioihin ja oikeastaan koko elämään. Uskomatonta, miten muutamien viikkojen aikana pystyy yksi kirja viemään niin syvälle itseen ja sitä kautta koko elämään. Kokonaisuus on todellakin saanut pysähtymään,  muistamaan ja pohtimaan monenmoista. Sain ihan uskomattoman vahvan työkalun arkeeni tasapainoa lisäämään.

LUKIJOIDEN PALAUTETTA

Jaana

Merja

Kirjan harjoitukset saivat miettimään sitä, miten pelot, uskomukset ja vakiintuneet rutiinit vaikuttavat elämääni. Olen antanut muiden päättää, mitä roolia näyttelen heidän kirjoittamassaan käsikirjoituksessa. Nyt ymmärrän, että se ei ole minun oman kehitykseni kannalta hedelmällistä. Minun ei tarvitse hakea kenenkään hyväksyntää, sillä riitän juuri sellaisena kuin olen.

Sanna

KIRJAN KIRJOITTAJA

Jenniemilia 

Valmentaja sekä meditaatio- ja joogaopettaja  Jenniemilia Kauppila, 37, johdattaa ihmisiä kohti itsearvostusta ja sisäistä voimaa. Hän on imenyt vaihtoehtoisen maailman vaikutteet jo äidinmaidossa saaden ison osan opeistaan kotoa kehoterapeutti- ja joogivanhemmiltaan. Jenniemilia ohjaa asiakkaitaan sekä yksilötapaamisissa että ryhmä-valmennuksissa, joissa hän hyödyntää mm. kehollisen läsnäolon sekä kognitiivisen lyhytterapian menetelmiä. Rakastan, siis olen -kirja on julkaistu paperiversiona WSOY:n kustantamana.

Copyright © Jenniemilia