Minäkuva

Kysymys, kuka minä olen, on kenties tärkein, jonka ihminen voi itselleen esittää. Moni on tottunut lähestymään tätä kysymystä lisäämällä minänsä ympärille kerroksittain toinen toistaan hienompia määritelmiä ja rakennelmia. Olemme miehiä tai naisia, vaaleita tai tummia, insinöörejä tai taiteilijoita, kuka mitäkin. Lopulta tuo kokonaisuus on niin taitavasti kyhätty korttitalo, että on mahdotonta löytää enää kosketusta siihen todelliseen minään, joka sisimmässä odottaa löydetyksi tulemista. Monet ihmettelevät, miksi eivät enää tunne itseään tai miksi mikään ei tunnu miltään.

Valokuvaus avaa mahdollisuuden tarkastella itseään ja maailmaansa uudesta perspektiivistä. Kuka minä olen? Mitä haluan nähdä tai näyttää itsestäni muille? Mitä pyrin piilottamaan ja mitä häpeän itsessäni? Kurssin aikana tutustumme itseemme uusilla tavoilla luovaa valokuvausta hyödyntäen. Rohkaistumme kohtaamaan omia valo- ja varjopuoliamme yksin ja yhdessä. Ryhmän tuki on olennainen osa prosessia. Kurssin aikana ryhmäläisillä on käytössään yhteinen kurssifoorumi, jossa jaetaan omia kuvia ja niihin liittyviä oivalluksia. Kurssi ei vaadi aiempaa tietämystä valokuvauksesta.

Seuraava kurssi: Tulossa
Paikka: Hyvinvoimala, Merimiehenkatu 21 B Helsinki
Ilmoittautuminen alkaa:
Tulossa
Kesto:
Tulossa
Hinta:
TulossaKURSSIFOORUMI

Kurssin tukena toimii nettifoorumi, jossa kaikki kurssilaiset pääsevät jakamaan ajatuksiaan ja oivalluksiaan ja kysymään kysymyksiä Jenniemilialta. Foorumi toimii aktiivisena yhteydenpitovälineenä ja tsempparina kurssitapaamisten välillä ja sinne osallitujat palauttavat viikkoharjoituksiaan. Foorumilla jaetaan myös aiheisiin liittyviä valmennusmateriaaleja, joiden avulla aiheiden käsittelyä viedään astetta syvemmälle. Foorumi on ainoastaan tämän kurssin osallistujien käytössä.