Yrityksille

LUENNOT JA RYHMÄVALMENNUKSET

Yrityksille suunnatut palvelut tarjoavat mahdollisuuden panostaa henkilöstön hyvinvointiin, motivaatioon ja työilmapiiriin. Yrityspaketit räätälöidään aina tilaajan tarpeita vastaaviksi. Alta löydät esimerkkejä luentojen ja ryhmävalmennusten tarjonnasta.

MOTIVAATIO TYÖHÖN SISÄLTÄPÄIN

Esimerkkejä tämän luento-workshopin aikana läpikäytävistä aiheista ja niihin liittyvistä harjoituksista:

- Miten motivoin itseäni ja/tai työntekijöitäni?
- Omien motivaation lähteiden tunnistaminen ja kyseenalaistaminen
- Miten luon työilmapiiriä itselleni ja toisille? 
- Millainen olisi unelmaduuni (omassa työssäni) ja miten sen luon?

STRESSINHALLINTA JA TIETOISUUSTAIDOT

Esimerkkejä tämän luento-workshopin aikana läpikäytävistä aiheista ja niihin liittyvistä harjoituksista:

- Miten olen läsnä asiakkailleni ja/tai työntekijöilleni? 
- läsnäoloharjoitus / hengitysharjoitus
- Itsehavainnoinnin harjoittaminen arjessa
- omien stressaavien ajatusten ja tunteiden tunnistaminen ja työstäminen

ITSETUNTEMUS JA VUOROVAIKUTUS

Esimerkkejä tämän luento-workshopin aikana läpikäytävistä aiheista ja niihin liittyvistä harjoituksista:

- Omien haastekohtien tunnistaminen työssä tai arjessa
- Miten kohtaan haasteita, vai pakenenko niitä?
- Mitkä asiat tuovat ja mitkä vievät energiaa työpaikalla ja omassa elämässä?
- Mitkä ovat tarpeeni työssä tai omassa elämässä?
- Miten ilmaisen tarpeitani?